Online mindfulness

POWERFLOW ONLINE MINDFULNESS FORLØB starter den 6. marts. 2017

Måske kender du det, at det kan være svært at rumme alle de følelser, der suser rundt inde i dig? Det kan være enormt svært at acceptere, at du som kvinde, og at I som par står i en situation, I ikke selv har valgt?

Mange møder en enorm stor modstand i denne proces, hvilket er enormt naturligt. 

"Mindfulness har - til trods for min mangeårige proces - hjulpet mig med at finde en accept og ro i en situation, der ikke som sådan er særlig rolig og ej heller acceptabelt. Mindfulness har hjulpet mig med en større fleksibilitet, så jeg ikke udelukkende har ladet mig opsluge af hormoner, skuffelser, sorg og negative graviditetstest. Mindfulness har hjulpet mig med mit fokus, så mit liv også har kunne være andet end fertilitetsbehandling - Det til trods for, at det nærmest i fire/fem år har fyldt al, som i ALT."

Jeg vil så gerne dele alle disse redskaber og min erfaring med dig. 

Derfor vil jeg gerne invitere dig ind i mit POWERFLOW-univers, hvor jeg netop her den 6. marts 2017 åbner op for mit første POWERFLOW ONLINE MINDFULNESS - 8 ugers forløb. 

Forløbet henvender sig endnu ikke specifikt til ufrivilligt barnløse - men det ligger i mine tanker til fremtiden. Indtil da skal du være hjertelig velkommen. 

Træning af mindfulness vil kunne hjælpe dig med at møde dig selv og din situation med venlighed og åbenhed, med medfølelse og kærlighed. Mindfulness træner din psykologiske smidighed og fleksibilitet. Sagt på en anden måde; du får nye redskaber til at rumme det, der er svært, så du også kan fokusere på det andet i dit liv, der også betyder noget.

I bogen “Mindfulness, manual til træning af bevidst nærvær” af Morten Sveistrup Hecksher, Louise Kronstrand Nielsen og Jacob Piet skriver de følgende:

“Hvis du træner mindfulness, vil det med stor sandsynlighed vise sig, at du faktisk bliver mere mindful. Ruth Baer, der er en af de mest fremtrædende forskere indenfor mindfulness-området, har demonstreret, at jo mere tid deltagerne i et 8-sessioners mindfulness-program anvendte på formel meditationstræning, desto bedre blev deres evne til at være mindful i hverdagen. Forsøget viste samtidig, at denne stigning i mindfulness-færdigheder var signifikant sammenhængende med færre negative symptomer og oplevelsen af større psykologisk velvære (Carmody & Baer, 2008).”

Så vær med, når vi går igang den 6. marts 2017.

Forløbet foregår online, hjemme i din stue eller hvor det passer dig. Det er derfor fleksibelt og kan passes ind til dig og din hverdag!